Služby

Novostavby plavidiel

– stavby malých nákladných a osobných lodí

– stavby plávajúcich zariadení, pristávacích pontónov

– stavby plávajúcich reštaurácií, botelov, houseboatov

Opravárenské služby

– vyťahovanie a spúšťanie plavidiel na lodnom výťahu dlhom 115 m

– maximálna nosnosť 1 bežného metra plavidla 25 t, Ro-Ro rampa, sklon 1:8, šírka plochy 8 m, max. prevýšenie 10,5 m

– opravy lodných trupov

– opravy pohonných a lodných zariadení

– opravy kormidelných zariadení

– opravy strojných zariadení, čerpadiel, kompresorov

– opravy elektrického vybavenia plavidiel

– opravy rádionavigačných zariadení

– opravy pevnej výstroje, interiérov, sociálneho vybavenia a ostatného príslušenstva

Rekonštrukcie a modernizácie plavidiel

– strojovní

– strojných a lodných zariadení

– lodného telesa

– interiérov

Zimné parkovanie

– prenájom vonkajších priestorov

– prenájom vnútorných priestorov

– zimná údržba

– od 50€/mesiac, bližšie info na t.č. +421 2 402 06 129

Výroba oceľových konštrukcií

– stavebných

– dopravných

– vodohospodárskych

– opancierovanie plavidiel

– podporných konštrukcií krovu z profilov HEB

Bezdemontážna diagnostika plavidiel

– diagnostika výkonu hlavného motora, krútiaceho momentu a otáčok na hriadelovom vedení

– testovanie vstrekovacích sústav motora

– indikovanie motorov

– meranie a nastavovanie kompresných a spaľovacích tlakov pri rôznych podmienkach

– diagnostika spotreby paliva

– diagnostika dymivosti motorov

– diagnostika valivých ložísk, hriadelového vedenia, turbodúchadiel, čerpadiel a pod.

Klienti