História

Začiatky oprávarenstva a lodeničnej činnosti spadá od roku 1919 spolu so vznikom plavby, keď bol vydaný československou vládou februárový patent o zriadení „Československého dunajského dopravárenského úradu“.

Prvá opravovňa lodí stála v starom bratislavskom prístave na mieste ručných dielní Správy plavidiel na brehujužného bazénu. Na tú dobu boli dobre strojovo a priestorovo vybavené. O odbornej stránke nebolo pochýb, nakoľko pracovníci boli rekrutovaní, priamo z lodnej prevádzky a každý bol vyučený v remesle. Možno povedať, že tieto opravárenské lodenice boli čiastočným poskytovateľom škodových lodeníc v Komárne, ktoré boli však hlavným dodávateľom lodného parku.

V júni 1922 bola osobitným dektrétom založená Československá plavba dunajská, akciová spoločnosť so sídlom v Bratislave, ktorá prakticky existuje dodnes. V rámci jej štruktúry od počiatku sa stalo opravárenstvo neoddeliteľnou súčasťou.

30. 9. 1938 bola mníchovským diktátom nanútená úprava hraníc, štát stratil komárňanské kapacity a pre Slovensko zostal len bratislavský prístav s opravovňami. Lodný park si žiadal vybudovať nové lodenice aspoň na rýchlu údržbu a opravu plavidiel. Po preskúmaní terénu sa zahájila výstavba na brehu južného bazénu.

Ešte nedokončené lodenice boli 16. 6. 1944 náletom anglo-amerických leteckých síl na Bratislavu premenené na hromadu trosiek.

Koniec vojny znamenal obnovu obchodu, dopravy, výroby a samozrejme aj lodného opravárenstva. Boli zrekonštruované polohy, strojný park a vrátili sa ľudia. Rast priemyselnej produkcie vyvolával tlak na export vodnou cestou a tým aj na lodné opravárenstvo.

Opravárenské kapacity v Komárne, v Juhoslávii a Maďarsku spolu s našimi nestačili pokrývať nároky dunajských plavieb. V roku 1964-1965 bol spracovaný projekt a v roku 1969 sa zahájila výstavba.

Od roku 1975 bola zahájená činnosť v novej opravovni lodí v Bratislave vo Vlčom hrdle. V roku 1981 sme ukončili lodnú halu I. a v roku 1992 lodnú halu II. Po ich dokončení, závod vybavený mohutným 115 m dlhým lodným výťahom, zabezpečuje v plnom rozsahu opravy, prestavby a novostavby motorových nákladných a osobných plavidiel, tlačných remorkérov a člnov ako pre spoločnosť, tak aj pre ostatných vlastníkov plavidiel. Od roku 2000 staviame aj luxusné jachty navrhnuté Frankom Mulderom. Lodenica je dcérskou spoločnosťou podniku Slovenská plavba a prístavy, a.s.