Sme jednou z dcérskych spoločností podniku Slovenská plavba a prístavy a.s. so sídlom v Bratislave. Zameriavame sa na opravy, prestavby a novostavby motorových nákladných a osobných plavidiel, tlačných remorkérov a člnov.

Dňa 21.3.2018 Lodenica získala Certifikát v zhode s požiadavkami noriem:

ČSN EN ISO 9001:2016 v spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006.

Služby hovoria za nás

Novostavby plavidiel

– malé nákladné a osobné lode

– plávajúce zariadenia

– plávajúce reštaurácie, botely

Opravárenské služby

– 115 m dlhý lodný výťah

– lodné a pohonné zariadenia

– renovácie

Rekonštrukcie plavidiel

– interiéry

– strojné a lodné zariadenia

– lodné telesá

Zimné parkovanie

– prenájom vonkajších priestorov

– prenájom vnútorných priestorov

– zimná údržba

Výroba oceľových konštrukcií

– stavebných

– dopravných

– vodohospodárskych

Diagnostika plavidiel

– motorov

– spotreby paliva

– vstrekovacích sústav motora

Čísla hovoria za nás

rokov skúseností

opráv ročne

dlhý lodný výťah

Klienti